Perhepäivähoito

Hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito

Perhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon, perhepäivähoitajakurssin tai muun varhaiskasvatusalan tutkinnon. Hän työskentelee omassa kodissaan, joka on hyväksytty perhepäivähoitopaikaksi.

Perhepäivähoitajan toimintaa ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka laaditaan yhdessä vanhempien kanssa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä.  Leikki ja kotoiset askareet luovat pohjan uuden oppimiseen.

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on perhepäivähoidon vahvuus. Toimiva yhteistyö luo edellytykset lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle.

Perhepäivähoitaja tekee yhteistyötä alueen muiden perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien sekä asukaspuistojen ja lähipäiväkotien työntekijöiden kanssa.

Perhepäivähoitajan esimiehenä toimii päivähoidon ohjaaja tai päiväkodin johtaja. Esimies ohjaa, tukee ja valvoo perhepäivähoitajan hoito- ja kasvatustoimintaa.

Lapsiryhmän koko perhepäivähoidossa

Ryhmässä voi olla enintään neljä lasta, hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Lisäksi ryhmään voidaan sijoittaa iltapäiväksi yksi esiopetukseen osallistuva lapsi. Esiopetusikäisen lapsen kuljetuksista perhepäivähoidon ja esiopetuspaikan välillä huolehtivat lapsen huoltajat.

Varahoito

Jokaiselle lapselle sovitaan varahoitopaikka hoidon alkaessa. Varahoitopaikkana voi toimia esimerkiksi päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti.

Luottamusmiehet:

Katja Falkstedt, lastenhoitaja
 044 7405500
katja.falkstedt(at)espoo.fi 
katja.falkstedt(at)gmail.com  

Heli haapamäki, lastenhoitaja
044 7405503
heli.haapamaki(at)espoo.fi
heli_haapamaki(at)hotmail.com

Susanna Nikander, lastenhoitaja
susanna.nikander(at)espoo.fi