Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon, perhepäivähoitajakurssin tai muun varhaiskasvatusalan tutkinnon.

Toimintaa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma.
Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa.
Hoitajien lukumäärä ja erilainen osaaminen mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Ryhmäperhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä alueen perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien sekä asukaspuistojen ja lähipäiväkotien työntekijöiden kanssa.

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on ryhmäperhepäivähoidon vahvuus. Toimiva yhteistyö luo edellytykset lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle.  Ryhmäperhepäivähoitajien esimiehenä toimii päivähoidon ohjaaja tai päiväkodin johtaja. Esimies ohjaa, tukee ja valvoo ryhmäperhepäivähoitajien hoito- ja kasvatustoimintaa.

Luottamusmiehinä toimivat 2018-2019

Anna-Maija Kukkonen, 045 869 0540, anna-maija.kukkonen(at) espoo.fi
Jasmin Orpana, varaluottamusmies, 046 810 9118 yahmin(at)gmail.com