Tietoa meistä

Yhdistyksemme kuuluu Espoon kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry:n. Yhteisjärjestössä on kaksi yhdistystä ja sillä on neuvottelu- ja allekirjoitusoikeus kuukausipalkkaisia koskevissa asioissa.

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa yhdistyksen hallitus liiton sääntöjen, yhdistyksen syyskokouksen hyväksymän yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 11 varsinaista ja 6 varajäsentä. Luettelo hallituksen jäsenistä ja muista toimihenkilöistä lähetetään joka toinen vuosi alkuvuodesta Esteri-lehden liitteenä  kaikille jäsenille.

Espoo JHL ry 869

Yhdistys Espoo JHL ry 869 perustettiin 9.1.2018. Yhdistykset Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry 587 ja Espoon kaupungin hallinnolliset ja teknilliset toimihenkilöt JHL ry 393 päätettiin jäsenkokouksissa purkaa ja siirtää jäsenet uuteen perustettuun yhdistykseen.

YHDISTYSTEN HISTORIA

Yhdistys 393

Alkuperäinen yhdistys oli Espoon kauppalan työnjohtajat ja teknilliset toimihenkilöt KTV 393. Yhdistys KTV 485 yhdistyi yhdistykseen vuonna 1996. KTV:n muuttuessa JHL:ksi vaihtui yhdistyksen nimi Espoon kaupungin hallinnolliset ja teknilliset toimihenkilöt JHL ry 393. Jäsenistö muodostui esimies-, toimisto-, nuorisoasiain- ja teknillisissä tehtävissä toimivista henkilöistä.

Jäsenmäärä oli noin 300.

Yhdistys 587

Espoon sosiaalitoimen henkilökunta KTV ry perustettiin 1982. Jäsenmäärä perustamishetkellä oli noin 700.

Emoyhdistys Espoon kaupungin viranhaltijat ja toimihenkilöt KTV ry oli paisunut jäsenmäärältään niin suureksi ja ammattien kirjo oli niin moninainen, että oma sosiaalitoimen yhdistys tuntui järkevältä. Nimeksi uudelle yhdistykselle päätettiin antaa Espoon kaupungin sosiaalitoimen viranhaltijat ja toimihenkilöt. Vuonna 2010 Espoon kaupungin terveystoimen henkilökunta JHL ry 203 liittyi yhdistykseen.

Nimi muuttui vuonna 2011 Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry:ksi, jolloin jäsenmäärä oli n. 1700.

Yhdistys 587 edusti hallintopalvelujen, perhe- ja sosiaalipalvelujen, vanhuspalvelujen, suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen, logistiikan, cateringin ja kiinteistönhoidon henkilöstöä.