Tiedotteet

Espoon palattava omaan palvelutuotantoon siivousalan pitkäaikaisten ja ratkaisemattomien ongelmien vuoksi

Helsingin Sanomat julkaisi 5.7.2020 uutisen ”Siivoton ala”, jossa kerrottiin myös Espoon kaupungin ostaneen siivouspalveluista SMC Palvelut Oy:ltä ja samojen omistajien aikaisemmalta yritykseltä Super Moon Cleaning:ltä vuosien ajan. Espoon kaupungin siivoustyöstä ostetaan yksityisiltä markkinoilta tällä hetkellä 60%, joten ihan pienistä summista ei ole kyse. Espoossa tehtiin poliittinen päätös 18.5.2015 Toimivilta markkinoilta hankittavan työn määrän kasvattamisesta Kiinteistöpalveluissa ja Kaupunkitekniikassa, tavoitteena parantaa laatua ja pienentää kustannuksia. Onko ihmisarvon polkeminen tämän hinta? Onko Espoon kaupunki pystynyt toteuttamaan Espoo-tarinan Hankintojen strategisia linjauksia laajan sosiaalisen vastuukriteeristön käytöstä (ihmisoikeudet, työelämäoikeudet, esteettömyys, osallisuus)?

Olisiko nyt aika poliittisten päättäjien ja virkamiesten ottaa vastuu 2015 tehdystä päätöksen seurauksista ja varmistaa että tämänkaltainen ihmisarvoa alentava toimita ei ole jatkossa enää mahdollisia? Ongelmana tämä ei ole uusi, aihetta käsiteltiin jo 15.2.2011 Helsingin sanomien jutussa ”Rikoksista epäillyt yritykset siivoavat kouluja ja päiväkoteja” ja JHL Espoossa otti jo tuolloin kantaa asiaan. Olemme edelleen sitä mieltä, että ottamalla mahdollisimman paljon siivoustyötä kaupungin omaksi työksi, tällaiselta vältytään.

Ammattiliitoille on saatava lainsäädäntöteitse joukkokanneoikeus, jotta haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset saavat tukea ilman pelkoa kostotoimenpiteistä. Myös alipalkkauksen kriminalisointi on nyt välttämätön toimenpide.

Emme hyväksy, että Espoon kaupunki käyttää tällaisia yrityksiä omassa toiminnassaan. Espoon kaupungin tulee ottaa vastuu virheistään ja huolehtia, että selkeästi rikoksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa harjoittavan yhtiön palkollisiksi päätyneitä ihmisiä ei jätetä pulaan. Lisäksi vaadimme Espoon kaupungilta konkreettisia toimia, ettei tällaista orjakauppaa enää veronmaksajien rahoilla tapahdu.

Espoossa 7.7.2020 

Marja Leena Heikkinen
Espoo JHL ry 869 puheenjohtaja 
Anu Harsia
Espoon kaupungin työntekijät JHL ry 197 puheenjohtaja